De aceea se spune că surâsul este licărirea sufletului, pe când hohotele ...